informatie bestanden aanleveren

Aanleveren bestanden voor full color offset drukwerk en of printwerk


Bestanden aanleveren hoeft echt niet moeilijk te zijn, klik op de button links en lees meer

 

 

Aanleveren bestanden, gedetailleerde omschrijving

 1. Bestanden dienen altijd afloop rondom te hebben. Bij onze meeste items is de afloop 1 of 3  mm rondom, echter afhankelijk van het gekozen item kan dit ook, 5 mm of zelfs 10 mm zijn, bij bijvoorbeeld posters op plaatmateriaal. Als voorbeeld: een A4 heeft een pagina formaat van 210 x 297mm., bij 1 mm afloop rondom dient het aangeleverde formaat dus 212 x 299 te zijn (+ 1 mm rondom) Zie verder op deze pagina alle papierformaten. Indien de afloop van het gekozen item 3 mm is, dan is het aan te leveren formaat bij een A4 van 210 x 297 mm. dus 216 x 303 mm.
 2. Waarom afloop en wat is afloop?
  Afloop (ook 'bleed' genoemd) betekent dat de achtergrond aan alle kanten bijvoorbeeld 1, 3 of 5mm groter is dan het
  eindresultaat. Deze 3 mm zullen we er af snijden om witte randen te voorkomen. Bijvoorbeeld: U bestelt een A5 flyer, het
  formaat hiervan is 148 x 210 mm. Een correct aangeleverd A5 document is dan bij 3 mm afloop rondom: 154 x 216 mm. Lukt U
  dit niet? Dan kunt U er ook voor zorgen dat de tekst 10mm van de randen staat, zodat wij het ontwerp iets voor U kunnen
  vergroten. Snijkruizen hoeft U niet te plaasen.
  Lukt u het echt totaal niet om uw bestand correct aan te leveren, dan kunnen wij u in de meeste gevallen wel GRATIS helpen

  het bestand drukgeschikt te maken. Lever in ieder geval aan in PDF of JPEG.

 3. U dient bij dubbelzijdige bestanden, 2 aparte bestanden aan te leveren, 1 voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde.

 4. Aan te leveren bestandsformaat bij voorkeur PDF, kleuren indeling CMYK en dus niet RGB gebruiken,
  een PDF moet compatibel zijn met de norm ISO PDF/X-3:2002
  Kleurprofiel: gebruik ISO Coated v2 300% (ECI), verkrijgbaar onder www.eci.org
  OPI koppelingen uitschakelen.
  Alle beeldelementen en kleurprofielen moeten ingesloten zijn, fonts naar contouren of krommen.
  Zwart opmaken als 100% K en niet als 100% CMYK.
 5. BELANGRIJK!!  Geen Lagen of tranparanties in documenten toepassen, zet deze om naar bitmaps.  Bij twijfel, lever aan in JPEG.
 6. U kunt ook in JPEG en TIF aanleveren, de minimale resolutie dient 300 dpi te zijn, let op dat u het juiste formaat aanlevert.
 7. Plaats GEEN snij- of pastekens.
 8. Kies altijd de CMYK kleurmodus (PDF) (nooit RGB).
 9. De teksten in krommen, paden, contouren of outline plaatsen. 
 10. PDF bestanden gemaakt  van Office bestanden (Powerpoint, Publisher of Word) zijn veelal niet geschikt voor druk, u kunt ze echter wel door ons (tegen meerprijs) drukgeschikt laten maken. PDF bestanden van oude Corel Draw versies zijn ongeschikt, exporteer s.v.p. naar JPEG, PDF bestanden van Corel vanaf versie 12 zijn wel geschikt voor druk, publiceer naar PDF/X-3.


Overig van belang _____________________________________________________________

 1. De bestanden op het exacte eindformaat +2mm (= 1mm afloop rondom) aanleveren volgens
  onderstaand schema: Bij 3 mm afloop is het aanleverformaat voor een A4 dus: 216 x 303 mm. etc. 2. Gegevens voor een staand formaat ook staand aanleveren, voor liggend dus ook liggend aanleveren.
 3. Plaats uw tekst minimaal 4 - 10 mm van de rand (afhankelijk van het item), anders kunnen ze
  worden weggesneden.
 4. Er kan bij snijden en of vouwen een tolerantie van 1 mm. ontstaan.

 

Voorbeeld van een Din A4, aanleverformaat bij 1 mm afloop:

 

                                                                       

 

Gratis bestandscontrole ___________________________________________________________________________________

De door u aangeleverde bestanden, worden door ons gratis gecontroleerd op drukbaarheid. Deze gratis check controleert de volgende
zaken:

 1. Formaat van het bestand
 2. Resolutie
 3. Kleurindeling (RGB of CMYK)
 4. Fonts conversie, naar paden contouren of krommen
 5. Bij 3 luik folders wordt de kolomindeling gecontroleerd

Wijken de gegevens af van de door ons opgegeven data-eisen, dan wordt uw bestand als druk - ongeschikt aangemerkt.
Wij geven u dan adviezen hoe u dit kunt oplossen, dan wel kunnen wij voor een geringe meerprijs u bestand drukgeschikt maken.
Echter is het aanpassen van het bestand niet te omvangrijk dan maken wij uw document in veel gevallen GRATIS drukgeschikt.

De gratis bestandscheck is een oppervlakkige test, wij maken geen diepe bestandscheck. Bijvoorbeeld niet samengevoegde lagen in een document of verkeerd aangemaakte transparanties (gebruik geen lagen of transparanties) of andere zaken kunnen onverwachte drukresultaten geven, waar wij niet aansprakelijk of  verantwoordelijk voor zijn. Van een gratis herdruk kan ondanks goedkeuring na een Gratis bestandscheck dan ook bij foutief aangeleverde data nimmer sprake zijn.  De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van het bestand.

 

Snellere levering _______________________________________________________________________________________

Veel van onze meest verkochte full colordruk items, kunnen worden besteld met een korte tot zeer korte levertijd.
De normale levertijd voor full color drukwerk bedraagt bij ons ca. 5 werkdagen, wat voor drukwerk al erg snel is.
Wilt u uw drukwerk nog sneller geleverd hebben, dan bieden wij u de zogenaamde Express levering= 3-4 werkdagen levertijd,
of Spoed levering= ca. 2 werkdagen. Voor deze kortere levertijden gelden toeslagen, zie de desbetreffende items in onze shop.

De levertijd gaat in, vanaf het moment dat uw bestanden zijn goedgekeurd of drukgeschikt zijn verklaard.
De levertijd  voor Express- en spoedleveringen gaat in bij orders welke voor 12.00 uur 's-morgens zijn geplaatst.
Wordt er op een later tijdstip aangeleverd, dan wordt de levertijd met een dag verlengd. Zie onze leveringsvoorwaarden art. 10.3.
 

 

Wij kunnen u helpen bestanden drukgereed te maken ______________________________________________________

Indien u niet in staat bent de bestanden correct aan te leveren voor full colordrukwerk, of indien u niet beschikt over de juiste
grafische programmatuur, dan kunnen wij u tegen een redelijke vergoeding helpen. Ga hieronder naar de link file conversie.

 File conversie / bestanden geschikt maken voor druk